รางวัลนวัตกรรม

green carrot bar

รับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น 2564

บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2654 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 สำนักงานงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงก