orange carrot bar

คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด
1 ใน 10 สตรีไทยที่ได้รับรางวัลผู้ ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2560

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้คัดเลือกนักธุรกิจสตรีไทยเข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs’ Network) หรือ AWEN พร้อมรับมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs 2017) ที่จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในงานถ่ายทอดบทเรียน และแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบโล่ รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ประกอบการสตรีไทย ผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2560 ภายหลังจากที่ได้รับรางวัล Thailand’s Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs 2017 จาก AWEN – ASEAN Women Entrepreneurs Network ในงาน ASEAN Women’s Business Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ณ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ